Tuesday, 13 December 2011

Completing the Square - who discovered it
credit to google image

Al-Khawarizmi atau nama sebenarnya Abu Abdullah Mohammad Ibn Musa al-Khawarizmi dilahirkan di bahagian Kath Khwazirm atau pada zaman kini terletak di Kheva, Uzbekistan. Kath kini telah terkubur di bawah pasir. Khawarizmi nama terakhir beliau merujuk kepada tempat di mana beliau dilahirkan.


Beliau menyelia terjemahan karya-karya utama matematik dan astronomi Yunani dan India (termasuk daripada Brahmagupta) ke dalam bahasa Arab, dan menghasilkan hasil karyanya sendiri yang sehingga kini mempunyai pengaruh yang berkekalan ke atas kemajuan dan pembangunan orang-orang Islam serta matematik di Eropah (setelah karya-karya beliau yang tersebar ke Eropah melalui perterjemahan ke bahasa Latin dalam abad ke-12) .


Contoh Al-Khwarizmi 'melengkapkan kaedah kuasa dua' atau 'Completing the Square' untuk menyelesaikan persamaan kuadratik
Secara khususnya, Al-Khwarizmi mencipta formula yang sistematik untuk menyelesaikan persamaan kuadratik (persamaan yang melibatkan nombor yang tidak diketahui oleh kuasa 2, atau x^2) dengan menggunakan kaedah siap dan mengimbangi (methods of completion and balancing) untuk mengurangkan persamaan kepada salah satu daripada enam bentuk yang lebih standard, yang kemudiannya dapat diselesaikan.


Sumbangan Al-Khwarizmi penting yang lain adalah algebra, perkataan yang berasal dari tajuk teks matematik yang ditulis dan diterbitkan oleh beliau kira-kira 830 tahun yang lalu yang bertajuk "Al-Kitab al-Mukhtasar fi hisab al-Jabr wa'l-muqabala" (“The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing”).


credit to google image

No comments:

Post a Comment